უფასო ადგილზე მიწოდების სერვისი თბილისში !
საქართველოს რეგიონებში გაგზავნა "საქართველოს ფოსტის" მეშვეობით !
     გადახდ
Online გადახდები
 
     სიახლეები

სიახლეები

 

სარკინიგზო რუკები

     მთვლელი
 

 
      ლარის კურსი

ქვეყნის რუკები - საქართველო და კავკასიის რეგიონი

ENGLISH  |  РУССКИЙ | ქართული

ქვეყნის რუკები

საქართველოს პოლიტიკური რუკა საქართველოს ფიზიკური რუკა
საქართველოს პოლიტიკური რუკა საქართველოს ფიზიკური რუკა (არქიტექტურული ძეგლებით)
ფასი ლამინირებ 35 ლარი ლამინირებული 45 ლარი ფასი ლამინირებ 35 ლარი ლამინირებული 45 ლარი
მასშტაბი 1 : 480 000 მასშტაბი 1 : 480 000
ორიგინ. ზომა 80 x 122 სმ. ორიგინ. ზომა 80 x 122 სმ.
გამოცემა ინგ, ქართ. რუს. გამოცემა ინგ, ქართ. რუს.
საქართველოს საგზაო რუკა საქართველოს გეოლოგიური რუკა
საქართველოს საგზაო რუკა საქართველოს გეოლოგიური რუკა (სასარგებლო წიაღისეულით)
ფასი ლამინირებ 35 ლარი ლამინირებული 45 ლარი ფასი ლამინირებ 35 ლარი ლამინირებული 45 ლარი
მასშტაბი 1 : 480 000 მასშტაბი 1 : 480 000
ორიგინ. ზომა 80 x 122 სმ. ორიგინ. ზომა 80 x 122 სმ.
გამოცემა ინგ, ქართ. გამოცემა ინგ, ქართ.
სამხრეთ კავკასიის რუკა აზერბაიჯანის პოლიტიკური რუკა
სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკური რუკა აზერბაიჯანის პოლიტიკური რუკა
ფასი ლამინირებ 35 ლარი ლამინირებული 45 ლარი ფასი ლამინირებ 35 ლარი ლამინირებული 45 ლარი
მასშტაბი 1 : 780 000 მასშტაბი 1 : 500 000
ორიგინ. ზომა 80 x 122 სმ. ორიგინ. ზომა 80 x 122 სმ.
გამოცემა ინგ, გამოცემა ინგ,
სომხეთის პოლიტიკური რუკა ჩრდილოეთ კავკასიის რუკა
სომხეთის პოლიტიკური რუკა ჩრდილოეთ კავკასიის პოლიტიკური რუკა
ფასი ლამინირებ 25 ლარი ლამინირებული 35 ლარი ფასი ლამინირებ 35 ლარი ლამინირებული 45 ლარი
მასშტაბი 1 : 500 000 მასშტაბი 1 : 350 000
ორიგინ. ზომა 80 x 100 სმ. ორიგინ. ზომა 80 x 122 სმ.
გამოცემა ინგ, გამოცემა ინგ,
ევროპის პოლიტიკური რუკა ევრაზიის პოლიტიკური რუკა
ევროპის პოლიტიკური რუკა ევრაზიის პოლიტიკური რუკა
ფასი ლამინირებ 30 ლარი ლამინირებული 40 ლარი ფასი ლამინირებ 35 ლარი ლამინირებული 45 ლარი
მასშტაბი 1 : 4 650 000 მასშტაბი 1 : 10 000 000
ორიგინ. ზომა 91 x 116 სმ. ორიგინ. ზომა 91 x 122 სმ.
გამოცემა ინგ. გამოცემა ინგ, რუს.
მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა მსოფლიოს ფიზიკური რუკა
მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა მსოფლიოს ფიზიკური რუკა
ფასი ლამინირებ 30 ლარი ლამინირებული 40 ლარი ფასი ლამინირებ 30 ლარი ლამინირებული 40 ლარი
მასშტაბი 1 : 35 000 000 მასშტაბი 1 : 35 000 000
ორიგინ. ზომა 80 x 122 სმ. ორიგინ. ზომა 80 x 122 სმ.
გამოცემა ინგ, ქართ. გამოცემა ქართ.
მსოფლიოს რუკა / ფლორა და ფაუნა
მსოფლიოს რუკა / ფლორა და ფაუნა  
ფასი ლამინირებ 30 ლარი ლამინირებული 40 ლარი    
მასშტაბი 1 : 30 000 000    
ორიგინ. ზომა 91 x 140 სმ.    
გამოცემა ინგ, ქართ.    

   საიტის რუკა        

Designed & Powered by "LEGI" Ltd | 2023 All Rights Reserved